Galleries Audio

Strotams


Introduction to the Vedas (in telugu)

Shanti Mantram

Mahanyasam - Part 1

Mahanyasam - Part 2

Arunam

Narayana Suktam

Rudra Namakam Chamakam (fast without music)

Rudra Namakam Chamakam (slow with music)

Rudra Ghanam Anuvakam - 1

Rudra Ghanam Anuvakam - 2

DurgA Suktam (fast without music)

Bhoo Suktam

ShrI Suktam (without phala shruti and with music)

ShrI Suktam (with phala shruti and without music)

Purusha Suktam

Ghanam

Punita Stotram

Taittiriya Brahmana Mantra

Taittiriya Upanishad – Shiksha Valli

Taittiriya Upanishad – Brahmananda Valli

Taittiriya Upanishad – Bhrigu Valli

Atharvashirsha - Ganapati Upanishad

Manyu Suktam

Nakshatra Malika Mantram

Durga Suktam (slow with music) (NEW)

Sanusvara Prashna (a.k.a Sunnala Pannam) (NEW)

Stotras on shiva


Shiva Stotram

Ardhanarishvara Stotram

Nirvanashatkam

Shiva Manasa Puja

Shiva Mangalam

Vishvanatha Ashtakam

Bhujanga Stotram

Shiva Suprabhatam

Shivatandava Stotram

Lingashtakam

No Bull 1


Dakshinamurti Stotram (NEW)

Stotras on Devi


Introduction to durgA sapta shati shlOkAvaLi in telugu

DurgA sapta shati shlOkAvaLi-1

DurgA sapta shati shlOkAvaLi-2

DurgA sapta shati shlOkAvaLi-3

DurgA sapta shati shlOkAvaLi-4

DurgA sapta shati shlOkAvaLi-5

DurgA sapta shati shlOkAvaLi-6

Annapurnashtakam (NEW)

Chandika Stotram

Lakshmi Ashtottarashatanamam

Lakshmi Sahasranamam

Lalita Sahasranamam

Saundarya Lahari (1 - 41 Slokas)

Saundarya Lahari (42 - 100 Slokas)

Kanakadhara Stavam

Indraakshi Stotram

Devi Khadgamala (NEW)

Rajarajeswari Shodasa Shlokavali

Stotras on Vishnu


Introduction to shrI satya dEvam bhaje in telugu by Dr. Akkiraju

ShrI Satya Devam bhaje-1

ShrI Satya Devam bhaje-2

ShrI Satya Devam bhaje-3

Dasavatara Stuti

Vishnu Sahasranamam

Apaddharma Stotram

Ramaraksha Stotram

Madhurashtakam (NEW)

Krishnashtakam (NEW)

Other


Bhakti Manjari Introduction (in Telugu - NEW)

Shirdi Sai Stotra
(Composed by Shri Marepalli Naga Venkata Shastri and Rendered by Shri Hari Achyuta Rama Shastri - NEW)

Ganesha Pancharatnam

Subrahmanya Ashtakam

Surya Ashtakam (NEW)

Aditya Hridayam (NEW)

shirdi sAi stotram
(Composed by shrI mArEpalli nAga vE.nkaTa shAstri and Rendered by shrI hari achyuta rAma shAstri) (NEW)